Aelodaeth
Daw llawer o bobl yn aelodau o The Word Foundation oherwydd eu cariad at lyfrau Percival, y dylanwad dwys y mae gwaith Percival wedi'i gael ar eu bywydau a'r awydd i'n cefnogi i gyrraedd darlleniad ehangach. Yn wahanol i rai sefydliadau eraill, nid oes gennym guru, athro nac awdurdod llywyddu. Ein pwrpas a'n hymrwymiad yw gwneud campwaith gwych Percival yn hysbys i bobl y byd, Meddwl a Chwyldro, yn ogystal â'i lyfrau eraill. Rydym ar gael i gynnig rhywfaint o arweiniad, os gofynnir am hynny, ond rydym hefyd yn cefnogi doethineb hunan-lywodraeth - dysgu ymddiried yn eich awdurdod mewnol eich hun ac ymgysylltu ag ef. Gall y llyfrau Percival fod yn ganllaw i gynorthwyo gyda'r broses hon.Dewisiadau


Bydd pob aelod o The Word Foundation, waeth pa lefel o gefnogaeth a ddewiswch, yn derbyn ein cylchgrawn chwarterol, Y gair (Cylchgrawn Sampl). Mae'r aelodau hefyd yn derbyn gostyngiad o 25% ar y llyfrau Percival.Adnoddau Astudio
Mae Sefydliad Word yn cefnogi astudio llyfrau Percival. Trwy ein cylchgrawn chwarterol, The Word, rydym wedi creu gofod i hysbysu ein darllenwyr am wahanol lwybrau astudio. Pan ddaw un yn aelod o The Word Foundation, mae'r wybodaeth hon ar gael trwy ein cylchgrawn:

• Rhestr o'n haelodau sydd â diddordeb mewn astudio gydag eraill.

Cymorth gan The Word Foundation i'r rhai sydd eisiau mynychu neu drefnu grwpiau astudio yn eu cymunedau.

Mae un bywyd ar y ddaear yn rhan o gyfres, fel un paragraff mewn llyfr, fel un cam mewn gorymdaith neu fel un diwrnod mewn bywyd. Y syniad o gyfle a bywyd unigol ar y ddaear yw dau o wallau rhagorol pobl.HW Percival