Cefnogi The Word Foundation
Mae eich cyfraniadau yn helpu The Word Foundation i barhau â'i genhadaeth o sicrhau bod y llyfrau Percival ar gael i bobl y byd. Os ydych chi'n cydnabod pwysigrwydd etifeddiaeth Harold W. Percival i ddynoliaeth ac eisiau ein cefnogi yn yr ymdrech hon, bydd eich rhodd yn ein helpu i rannu ei weithiau gyda nifer fwy o bobl. Mae pob rhodd i The Word Foundation, Inc. yn ddidynadwy o ran treth.


Os byddai'n well gennych gyfrannu drwy'r post, ein cyfeiriad yw:

The Word Foundation, Inc.
Blwch Post 17510
Rochester, NY 14617