Cefnogi The Word Foundation
Ers dros 70 mlynedd, mae The Word Foundation wedi ymrwymo i sicrhau bod gweithiau Harold W. Percival ar gael i bawb sy'n ceisio Gwirionedd. Bydd eich cyfraniad gwerthfawr yn helpu i ehangu ein cyrhaeddiad a hefyd yn cefnogi llawer o feysydd pwysig o’n gwaith, megis cadw’r llyfrau mewn print, cyhoeddi electronig a sain, hysbysebu, a chyflenwi llyfrau am ddim i garcharorion, llyfrgelloedd, ac unigolion na allant eu fforddio. .

Cefnogwch Ni mewn Ffyrdd Eraill


  • Gwnewch gyfraniad cylchol gyda'r Gwneud Rhodd botwm uchod.
  • Gwnewch Gyfraniad Elusennol Cymwys (QCD) yn uniongyrchol o'ch IRA, a all leihau eich trethi incwm Ffederal yr UD.
  • Enw The Word Foundation fel buddiolwr yn eich Ewyllys a'ch Testament Diwethaf neu yn eich Ymddiriedolaeth Fyw.
  • Gwnewch The Word Foundation yn “fuddiolwr dynodedig” ar gryno ddisg, IRA, cyfrif banc, blwydd-dal, polisi yswiriant bywyd, neu gyfrif broceriaeth.

Mae Sefydliad Word yn gorfforaeth ddi-elw, sydd wedi'i heithrio rhag treth Ffederal o dan y Cod Refeniw Mewnol Adran 501 (c)(3) - Treth Ffederal EIN: 13-1855275. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r uchod.