Democratiaeth yn Hunan-Lywodraeth


gan Harold W. Percival
Disgrifiad Byr
Mae Mr. Percival yn cyflwyno'r darllenydd i “True” Democratiaeth, lle mae materion personol a chenedlaethol yn cael eu dwyn dan sylw o wirioneddau tragwyddol. Nid llyfr gwleidyddol yw hwn, fel y deallir yn gyffredinol. Mae'n gyfres anarferol o draethodau sy'n taflu goleuni ar y cysylltiad uniongyrchol rhwng yr hunan ymwybodol ym mhob corff dynol a materion y byd yr ydym yn byw ynddo. Yn y cyfnod hollbwysig hwn yn ein gwareiddiad, mae pwerau dinistrio newydd wedi dod i'r amlwg a allai swnio'r rhaniad knell am fywyd ar y ddaear fel y gwyddom ni. Ac eto, mae amser o hyd i atal y llanw. Mae Percival yn dweud wrthym fod pob bod dynol yn ffynhonnell pob achos, cyflwr, problem ac ateb. Felly, mae gan bob un ohonom gyfle, yn ogystal â dyletswydd, i ddod â'r Gyfraith, Cyfiawnder, a Harmoni tragwyddol i'r byd. Mae hyn yn dechrau gyda dysgu sut i lywodraethu ein hunain — ein hangerdd, ein harferion, ein harchwaeth a'n hymddygiad.Darllenwch Democratiaeth yn Hunan-Lywodraeth


PDF
HTML


Ebook


Gorchymyn
“Pwrpas y llyfr hwn yw dangos y ffordd.”HW Percival