Fideos Word Foundation


Meddwl a Chwyldro, Gan Harold W. Percival, wedi'i gyhoeddi gan lawer fel y llyfr mwyaf cyflawn a ysgrifennwyd erioed ar Man and the Universe. Mewn print ers dros 70 mlynedd, mae’n taflu goleuni gwych ar y cwestiynau dwfn sydd erioed wedi drysu dynoliaeth. Mae ein tudalen Fideo yn cynnwys cyflwyniad sain o 3 tudalen gyntaf y Cyflwyniad a chipolwg, gan ddefnyddio geiriau Percival ei hun, i'r ffordd anarferol Meddwl a Chwyldro ysgrifennwyd.
Harold W. Percival disgrifio ei brofiad grymus, noetig o fod yn ymwybodol o Ymwybyddiaeth yn y Rhagair i'w magnum opus, Meddwl a Chwyldro. Dyma’r unig achos lle mae’r rhagenw person cyntaf “I” yn cael ei ddefnyddio yn y llyfr. Dywedodd Mr. Percival ei bod yn well ganddo i'r llyfr sefyll ar ei deilyngdod ei hun a pheidio â chael ei ddylanwadu gan ei bersonoliaeth. Mae'r fideo hwn yn ddarlleniad o Ragair yr Awdur cyfan.
Mae'r fideo isod yn cynnwys sain gyflawn Cyflwyniad—y bennod gyntaf gyfan—i Meddwl a Chwyldro gan Harold W. Percival. Daw'r darlleniad hwn o'r 11eg argraffiad.
Daw'r diffiniad hwn o Alcoholiaeth o Meddwl a Chwyldro, a ysgrifenwyd gan Harold W. Percival.
Daw'r diffiniad hwn o Gonestrwydd o Meddwl a Chwyldro, a ysgrifenwyd gan Harold W. Percival.
Daw'r diffiniad hwn o Feddwl nad yw'n Creu Meddyliau Meddwl a Chwyldro, a ysgrifenwyd gan Harold W. Percival.
Mae myfyriwr o Meddwl a Chwyldro, Joe, yn rhannu ei feddyliau am y llyfr a sut yr effeithiodd ar ei fywyd.