Dyn a Menyw a Phlentyn


gan Harold W. Percival
Disgrifiad Byr
Mae'r llyfr anhygoel hwn, a ysgrifennwyd yn syml, yn agor golygfeydd i gaeau sydd wedi eu gorchuddio â dirgelwch ers canrifoedd. Yma byddwch yn dysgu mai'r cam cyntaf tuag at ailenedigaeth ysbrydol yw deall disgyniad dynoliaeth i gyrff marw a marwolaeth marwol. Yma hefyd, byddwch yn dysgu gwir hunaniaeth CHI — yr hunanymwybod yn y corff — a sut y gallech chi dorri'r sillafu hypnotig y mae eich synhwyrau a'ch meddwl wedi bwrw amdanoch chi ers plentyndod. Byddwch yn deall, trwy oleuni'ch meddwl eich hun, pam mae dyn mewn tywyllwch ynghylch ei darddiad a'i dynged yn y pen draw. Yn gynnar ym mywyd corff newydd, sy'n tyfu, mae'r Hunan ymwybodol yn dechrau gwneud addasiadau seicig wrth feddwl, teimlo, ac yn dymuno. Mae'n cael ei ddylanwadu gan ei synhwyrau, ac yn raddol mae'n nodi ei hun yn llwyr gyda'i gorff ac yn colli cysylltiad â'i hunaniaeth wir, dragwyddol. Mae'r tenant di-farw, sydd wedi'i argyhoeddi'n anghywir o'i farwolaeth, yn aml yn colli ei gyfle i ddarganfod ei le priodol yn y Cosmos ac ni all gyflawni ei ddiben yn y pen draw. Dyn a Menyw a Phlentyn yn dangos sut i ddefnyddio'r cyfle hwnnw ar gyfer Hunan-ddarganfod!Darllenwch ddyn a menyw a phlentyn


PDF
HTML


Ebook


Gorchymyn
“Nid yw'r honiadau hyn yn seiliedig ar obeithion ffansïol. Maent yn cael eu profi gan y dystiolaeth anatomegol, ffisiolegol, biolegol a seicolegol a roddir yma, y ​​gallwch, os byddwch, yn archwilio, yn ystyried ac yn barnu; ac, yna gwnewch yr hyn sydd orau gennych chi. ”HW Percival