Golygyddion o The Word MagazineHarold W. Percival, Golygyddion o The Word Magazine

Mae'r golygiadau hyn gan Harold W. Percival yn cynrychioli'r casgliad cyflawn a gyhoeddwyd yn Y gair cylchgrawn rhwng 1904 a 1917. Bellach dros gan mlynedd yn ddiweddarach, mae'r cylchgronau misol gwreiddiol yn brin. Dim ond ychydig o gasglwyr a llyfrgelloedd ledled y byd sy'n berchen ar y setiau pum cyfrol ar hugain o The Word. Erbyn i lyfr cyntaf Mr. Percival, Mr. Meddwl a Chwyldro, ei gyhoeddi ym 1946, roedd wedi datblygu terminoleg newydd ar gyfer cyfleu canlyniadau ei feddwl. Mae hyn i raddau helaeth yn egluro'r hyn a all ymddangos yn wahaniaethau rhwng ei weithiau cynharach a diweddarach.

Pan fydd y gyfres gyntaf o Y gair i ben, dywedodd Harold W. Percival: “Prif amcan fy ysgrifau oedd dod â’r darllenwyr i ddealltwriaeth a phrisiad o astudiaeth Ymwybyddiaeth, ac ysgogi’r rhai sy’n dewis dod yn ymwybodol o Ymwybyddiaeth …” Nawr cenedlaethau newydd o ddarllenwyr cael sawl ffordd o gael gafael ar y wybodaeth hon. Gellir darllen holl olygyddion Percival isod ar y dudalen we hon. Maent hefyd wedi eu crynhoi yn ddwy gyfrol fawr ac wedi eu trefnu fesul pwnc yn ddeunaw o lyfrau llai. Mae pob un ar gael fel clawr meddal ac e-lyfrau.

Darllenwch Golygyddion HW Percival
O Y gair Magazine

PDFHTML
Gorchymyn


Am olygyddion hir, cliciwch ar Cynnwys am dabl cynnwys.

Efallai y bydd rhai golygyddion yn cyfeirio at olygyddol arall (a nodwyd gan Gyfrol a Rhif). Gellir dod o hyd i'r rheini ewch yma.

Adepts Masters a Mahatmas PDF HTMLCynnwys
Atmosfferiau PDF HTML
Geni Marwolaeth Marwolaeth Genedigaeth PDF HTML
Anadl PDF HTML
frawdoliaeth PDF HTML
Christian PDF HTML
Golau Nadolig PDF HTML
Ymwybyddiaeth PDF HTML
Ymwybyddiaeth Trwy Wybodaeth PDF HTMLCynnwys
Cycles PDF HTML
Desire PDF HTML
Amau PDF HTML
Deg PDF HTML
bwyd PDF HTML
Ffurflen PDF HTML
Cyfeillgarwch PDF HTML
Ysbrydion PDF HTMLCynnwys
Glamour PDF HTML
nefoedd PDF HTML
Hell PDF HTML
Gobaith ac Ofn PDF HTML
I yn y Synhwyrau PDF HTML
Dychymyg PDF HTML
Unigoliaeth PDF HTML
Meddwdod PDF HTMLCynnwys
Karma PDF HTMLCynnwys
Bywyd PDF HTML
Byw - Byw am Byth PDF HTMLCynnwys
Drychau PDF HTML
Cynnig PDF HTML
Ein Neges PDF HTML
Personoliaeth PDF HTML
Tueddiadau a Datblygiad SeicigPDF HTML
rhyw PDF HTML
Cysgodion PDF HTMLCynnwys
Cwsg PDF HTML
Soul PDF HTML
Sylweddau PDF HTML
Thought PDF HTML
Veil o Isis, The PDF HTML
Will PDF HTML
Dymuno PDF HTML
Sidydd, The PDF HTMLCynnwys

“A yw Parthenogenesis yn y Rhywogaethau Dynol yn Bosibl Gwyddonol?” gan Joseph Clements, MD gyda throednodiadau helaeth gan Harold W. PercivalPDF HTML