Meddwl a Chwyldro


gan Harold W. Percival
Disgrifiad Byr
Beth sydd bwysicaf i chi mewn bywyd?

Os mai'ch ateb yw sicrhau gwell dealltwriaeth ohonoch chi'ch hun a'r byd rydyn ni'n byw ynddo; os yw i ddeall pam yr ydym yma ar y ddaear a'r hyn sy'n ein disgwyl ar ôl marwolaeth; os yw am wybod gwir bwrpas bywyd, eich bywyd, Meddwl a Chwyldro yn cynnig cyfle i chi ddod o hyd i'r atebion hyn a llawer mwy . . .

Darllenwch Feddwl a DestinyPDFHTML
 Testun a
sain 🔈Gyda disgrifiad byr o Ddisgyniad Dyn i'r byd dynol hwn a sut y bydd yn dychwelyd i Drefn Dilyniant TragwyddolDiffiniadau
AdolygiadauLlyfr clawr caled


Ychwanegu at y Fasged


delwedd

Audiobook

Gyriant Fflach USB, Fformat MP3

Ychwanegu at y Fasged

Gwrandewch ar sampl 🔈


delwedd

Ebook

 

Gorchymyn
"Mae'r llyfr yn egluro pwrpas bywyd. Nid dod o hyd i hapusrwydd yn unig yw'r pwrpas hwnnw, naill ai yma neu wedi hyn. Nid yw" achub "enaid rhywun ychwaith. Gwir bwrpas bywyd, y pwrpas a fydd yn bodloni synnwyr a rheswm fel ei gilydd. hyn: y bydd pob un ohonom yn gynyddol ymwybodol mewn graddau uwch fyth o fod yn ymwybodol; hynny yw, yn ymwybodol o natur, ac o fewn a thrwy natur a thu hwnt. "HW Percival