Llyfrgell Word Foundation
Y llyfrgell rithwir hon yw lle gellir gweld holl lyfrau a gweithiau eraill Harold W. Percival. Ysgrifennwyd y Golygyddion gan Mr. Percival ar gyfer ei gylchgrawn misol, The Word, a gyhoeddwyd rhwng 1904 a 1917. Roedd y Gair yn cynnwys nodwedd Holi ac Ateb, "Moments with Friends," lle atebodd Mr Percival gwestiynau gan ei ddarllenwyr. Mae cyfieithiadau o'r Cyflwyniad i Feddwl a Thynged a fideos am Meddwl a Destiny a'r awdur hefyd wedi'u cynnwys yma.

Llyfrau gan Harold W. Percival


Meddwl a Chwyldro, Dyn a Menyw a Phlentyn, Democratiaeth yn Hunan-Lywodraeth a Gwaith maen a'i symbolau hefyd ar gael ar ffurf electronig gan ein Tudalen e-lyfrau.Clawr blaen Meddwl a Thynged
Meddwl a Chwyldro

Wedi'i gyhoeddi gan lawer fel y llyfr mwyaf cyflawn a ysgrifennwyd erioed ar Man, the Universe a thu hwnt, mae'r llyfr hwn yn egluro gwir bwrpas bywyd pob dyn.


Clawr blaen Dyn a Menyw a Phlentyn
Dyn a Menyw a Phlentyn

Mae'r llyfr hwn yn dilyn datblygiad y plentyn i ymchwiliad ymwybodol ohono'i hun. Mae hefyd yn amlygu'r rôl bwysig y mae rhieni yn ei chwarae wrth feithrin yr hunanddarfyddiad hwnnw.


Clawr blaen Hunan-Lywodraeth yw Democratiaeth
Democratiaeth yn Hunan-Lywodraeth

Mae Mr Percival yn darparu cysyniad gwreiddiol a hollol newydd o “Gwir” Democratiaeth. Yn y llyfr hwn, mae materion personol a chenedlaethol yn cael eu dwyn dan sylw o wirioneddau tragwyddol.


Clawr blaen Gwaith Maen a'i Symbolau
Gwaith maen a'i symbolau

Gwaith maen a'i symbolau yn taflu goleuni newydd ar y symbolau, arwyddluniau, offer, tirnodau a dysgeidiaeth henaint. Felly, datgelir dibenion dyrchafedig y Seiri Rhyddion.


Golygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan II
Golygyddion Misol O'R GAIR
1904–1917 Rhan I a Rhan II

Cyhoeddwyd y golygyddion gan Harold W. Percival yn Rhannau I a II o set tair cyfrol gyntaf yn Y gair cylchgrawn rhwng Hydref 1904 a Medi 1917.


Eiliadau Gyda Ffrindiau O'R GAIR clawr blaen
Eiliadau Gyda Ffrindiau
O'R GAIR 1906-1916

Gofynwyd y cwestiynau yn y trydydd llyfr hwn o set tair cyfrol gan ddarllenwyr Y gair ac attebwyd gan Mr.