Llyfrgell Word Foundation
Y llyfrgell rithwir hon yw lle gellir gweld holl lyfrau a gweithiau eraill Harold W. Percival. Ysgrifennwyd y Golygyddion gan Mr. Percival ar gyfer ei gylchgrawn misol, The Word, a gyhoeddwyd rhwng 1904 a 1917. Roedd y Gair yn cynnwys nodwedd Holi ac Ateb, "Moments with Friends," lle atebodd Mr Percival gwestiynau gan ei ddarllenwyr. Mae cyfieithiadau o'r Cyflwyniad i Feddwl a Thynged a fideos am Meddwl a Destiny a'r awdur hefyd wedi'u cynnwys yma.

Llyfrau gan Harold W. Percival


Meddwl a Chwyldro, Dyn a Menyw a Phlentyn, Democratiaeth yn Hunan-Lywodraeth ac Gwaith maen a'i symbolau hefyd ar gael ar ffurf electronig gan ein Tudalen e-lyfrau.Clawr blaen Meddwl a Thynged
Meddwl a Chwyldro

Wedi'i gyhoeddi gan lawer fel y llyfr mwyaf cyflawn a ysgrifennwyd erioed ar Man, the Universe a thu hwnt, mae'r llyfr hwn yn egluro gwir bwrpas bywyd pob dyn.


Clawr blaen Dyn a Menyw a Phlentyn
Dyn a Menyw a Phlentyn

Mae'r llyfr hwn yn dilyn datblygiad y plentyn i ymchwiliad ymwybodol ohono'i hun. Mae hefyd yn amlygu'r rôl bwysig y mae rhieni yn ei chwarae wrth feithrin yr hunanddarfyddiad hwnnw.


Clawr blaen Hunan-Lywodraeth yw Democratiaeth
Democratiaeth yn Hunan-Lywodraeth

Mae Mr Percival yn darparu cysyniad gwreiddiol a hollol newydd o “Gwir” Democratiaeth. Yn y llyfr hwn, mae materion personol a chenedlaethol yn cael eu dwyn dan sylw o wirioneddau tragwyddol.


Clawr blaen Gwaith Maen a'i Symbolau
Gwaith maen a'i symbolau

Gwaith maen a'i symbolau yn taflu goleuni newydd ar y symbolau, arwyddluniau, offer, tirnodau a dysgeidiaeth henaint. Felly, datgelir dibenion dyrchafedig y Seiri Rhyddion.


Golygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan II
Golygyddion Misol O'R GAIR
1904–1917 Rhan I a Rhan II

Cyhoeddwyd y golygyddion gan Harold W. Percival yn Rhannau I a II o set tair cyfrol gyntaf yn Y gair cylchgrawn rhwng Hydref 1904 a Medi 1917.


Eiliadau Gyda Ffrindiau O'R GAIR clawr blaen
Eiliadau Gyda Ffrindiau
O'R GAIR 1906-1916

Gofynwyd y cwestiynau yn y trydydd llyfr hwn o set tair cyfrol gan ddarllenwyr Y gair ac attebwyd gan Mr.


Golygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan IGolygyddion Misol O'R GAIR Clawr blaen Rhan I
Golygyddion Misol O'R GAIR
1904–1917 mewn 18 o deitlau fformat bach

Cyhoeddwyd y golygyddion gan Harold W. Percival mewn cyfres o 18 o lyfrau fformat bach am y tro cyntaf yn Y gair cylchgrawn rhwng Hydref 1904 a Medi 1917.