Defnyddiwyd symbolau geometrig mewn traddodiadau doethineb ledled gwareiddiadau i ddod ag ystyr gynhenid ​​a gwybodusrwydd i'n dealltwriaeth. Trwy gydol y wefan hon rydym wedi atgynhyrchu rhai o'r symbolau geometregol y bu Mr Percival yn eu darlunio, ac wedi egluro ystyr ynddynt Meddwl a Chwyldro. Dywedodd fod gan y symbolau hyn werth i'r dynol os yw ef neu hi'n meddwl yn fwriadol ynddynt i gyrraedd y gwir, y mae'r symbolau yn ei gynnwys. Oherwydd bod y symbolau hyn yn cynnwys llinellau a chromliniau yn unig nad ydynt wedi'u hadeiladu i mewn i wrthrych hysbys o'r awyren gorfforol, fel coeden neu ffigwr dynol, gallant ysgogi meddwl ar bynciau neu wrthrychau haniaethol, anghorfforaethol. Yn hynny o beth, gallant gynorthwyo i ddeall tiroedd anghorfforol y tu hwnt i rai ein synhwyrau, a thrwy hynny ddarparu mewnwelediad i gyfreithiau mwy y bydysawd fel y'u nodwyd yn Meddwl a Chwyldro.

“Mae symbolau geometrig yn gynrychiolaethau o ddyfodiad unedau natur i ffurf a chadernid ac o gynnydd y sawl sy'n gwneud, trwy berthnasedd i wybodaeth am yr Hunan, ac i fod yn ymwybodol o fewn a thu hwnt i amser a gofod.” –HWP

Mae'r datganiad hwn gan Percival yn wir yn bellgyrhaeddol. Mae'n dweud, trwy ein bwriad i ganfod ystyr ac arwyddocâd cynhenid ​​y symbolau hyn, y gallwn wybod yr hyn sy'n aml yn ymddangos yn anhysbys i ni - pwy a beth ydym ni, sut a pham y cyrhaeddon ni yma, bwrpas a chynllun y bydysawd. . . a thu hwnt.Cylch y Deuddeg Pwynt Di-enw


Mae Percival yn dweud wrthym mai ffigur VII-B mewn Meddwl a Thynged - Y Sidydd o fewn Cylch y Deuddeg Pwynt Dienw - yw'r tarddiad, y swm a'r mwyaf o'r holl symbolau geometregol.

 
Y cylch gyda'i ddeuddeg pwynt di-enw
 

“Mae ffigur y cylch gyda'i ddeuddeg pwynt yn datgelu, yn esbonio ac yn profi trefniant a chyfansoddiad y Bydysawd, a lle popeth ynddo. Mae hyn yn cynnwys y rhannau anweledig yn ogystal â'r rhannau sydd wedi'u hamlygu. . . Felly mae'r symbol hwn yn dangos cyfansoddiad a gwir sefyllfa bod dynol mewn perthynas â phopeth uwchlaw ac oddi tano ac oddi mewn a thu allan. Mae'n dangos mai dyn yw'r colyn, y fulcrwm, yr olwyn gydbwyso a microcosm y byd dynol tymhorol. ”

—HW Percival

Roedd Mr. Percival yn cynnwys tudalennau 30 o Symbolau, Darluniau a Siartiau y gellir dod o hyd iddynt ar ddiwedd Meddwl a Chwyldro.Un o werthoedd symbol geometrig, o'i gymharu â symbolau eraill, yw'r union gyfreithlondeb, cywirdeb a chyflawnder y mae'n ei gynrychioli na ellir ei fynegi mewn geiriau.HW Percival