Llyfrgell Word Foundation
Y llyfrgell rithwir hon yw lle gellir gweld holl lyfrau a gweithiau eraill Harold W. Percival. Ysgrifennwyd y Golygyddion gan Mr. Percival ar gyfer ei gylchgrawn misol, The Word, a gyhoeddwyd rhwng 1904 a 1917. Roedd y Gair yn cynnwys nodwedd Holi ac Ateb, "Moments with Friends," lle atebodd Mr Percival gwestiynau gan ei ddarllenwyr. Mae cyfieithiadau o'r Cyflwyniad i Feddwl a Thynged a fideos am Meddwl a Destiny a'r awdur hefyd wedi'u cynnwys yma.

Llyfrau gan Harold W. Percival


Mae'r llyfrau Percival ar gael fel e-lyfrau gan brif lyfrwerthwyr.
Meddwl a Chwyldro

Wedi'i gyhoeddi gan lawer fel y llyfr mwyaf cyflawn a ysgrifennwyd erioed ar Man, the Universe a thu hwnt, mae'r llyfr hwn yn egluro gwir bwrpas bywyd pob dyn.


Dyn a Menyw a Phlentyn

Mae'r llyfr hwn yn dilyn datblygiad y plentyn i ymchwiliad ymwybodol ohono'i hun. Mae hefyd yn amlygu'r rôl bwysig y mae rhieni yn ei chwarae wrth feithrin yr hunanddarfyddiad hwnnw.

Democratiaeth yn Hunan-Lywodraeth

Mae Mr Percival yn darparu cysyniad gwreiddiol a hollol newydd o “Gwir” Democratiaeth. Yn y llyfr hwn, mae materion personol a chenedlaethol yn cael eu dwyn dan sylw o wirioneddau tragwyddol.

Gwaith maen a'i symbolau

Gwaith maen a'i symbolau yn taflu goleuni newydd ar y symbolau, arwyddluniau, offer, tirnodau a dysgeidiaeth henaint. Felly, datgelir dibenion dyrchafedig y Seiri Rhyddion.

Gwaith Arall


Mae'r golygiadau hyn gan Harold W. Percival yn cynrychioli'r casgliad cyflawn a gyhoeddwyd yn Y gair cylchgrawn rhwng 1904 a 1917.

Gweld Golygiadau ➔

Sgroliwch yr hawl i weld yr holl dabiau.