Golygyddion o The Word MagazineHarold W. Percival, Golygyddion o The Word Magazine

Mae'r golygiadau hyn gan Harold W. Percival yn cynrychioli'r casgliad cyflawn a gyhoeddwyd yn Y gair cylchgrawn rhwng 1904 a 1917. Tua 100 mlynedd yn ôl, mae'r cylchgronau misol gwreiddiol bellach yn brin iawn. Y setiau pum ar hugain o gyfrolau o Y gair dim ond ychydig o gasglwyr a llyfrgelloedd ledled y byd sy'n berchen arnynt.

Erbyn i lyfr cyntaf Mr. Percival, Meddwl a Chwyldro, a gyhoeddwyd yn 1946, roedd wedi datblygu terminoleg newydd a fyddai’n ei alluogi i gyfleu canlyniadau ei feddwl yn well. Mae hyn i raddau helaeth yn egluro unrhyw wahaniaethau rhwng ei weithiau cynharach a diweddarach. Roedd typos achlysurol yn debygol oherwydd dyddiadau cau misol tynn a'r angen i gysodi pob llythyren â llaw. Er budd cadw dilysrwydd y dogfennau hyn, ar gyfer cenedlaethau cyfredol yn ogystal â chenedlaethau'r dyfodol, fe'u hatgynhyrchir yma heb eu cyfyngu. Mae hyn yn golygu bod y gwallau argraffyddol a'r defnydd atalnodi a oedd yn boblogaidd yn ystod y cyfnod hwnnw wedi'u cadw.

Os ydych chi'n newydd i ysgrifau Mr Percival efallai y byddwch am ddod yn gyfarwydd â'i fagnum opus am y tro cyntaf, Meddwl a Chwyldro.Cliciwch ar PDF isod ar gyfer dyblygu'r fformat gwreiddiol.
Cliciwch ar HTML ar gyfer llywio hawdd.
Am olygyddion hir, cliciwch ar Cynnwys am dabl cynnwys.

Efallai y bydd rhai golygyddion yn cyfeirio at olygyddol arall (a nodwyd gan Gyfrol a Rhif). Gellir dod o hyd i'r rheini ewch yma.

Adepts Masters a Mahatmas PDF HTMLCynnwys
Atmosfferiau PDF HTML
Geni Marwolaeth Marwolaeth Genedigaeth PDF HTML
Anadl PDF HTML
frawdoliaeth PDF HTML
Christian PDF HTML
Golau Nadolig PDF HTML
Ymwybyddiaeth PDF HTML
Ymwybyddiaeth Trwy Wybodaeth PDF HTMLCynnwys
Cycles PDF HTML
Desire PDF HTML
Amau PDF HTML
Deg PDF HTML
bwyd PDF HTML
Ffurflen PDF HTML
Cyfeillgarwch PDF HTML
Ysbrydion PDF HTMLCynnwys
Glamour PDF HTML
nefoedd PDF HTML
Hell PDF HTML
Gobaith ac Ofn PDF HTML
I yn y Synhwyrau PDF HTML
Dychymyg PDF HTML
Unigoliaeth PDF HTML
Meddwdod PDF HTMLCynnwys
Karma PDF HTMLCynnwys
Bywyd PDF HTML
Byw - Byw am Byth PDF HTMLCynnwys
Drychau PDF HTML
Cynnig PDF HTML
Ein Neges PDF HTML
Personoliaeth PDF HTML
Tueddiadau a Datblygiad SeicigPDF HTML
rhyw PDF HTML
Cysgodion PDF HTMLCynnwys
Cwsg PDF HTML
Soul PDF HTML
Sylweddau PDF HTML
Thought PDF HTML
Veil o Isis, The PDF HTML
Will PDF HTML
Dymuno PDF HTML
Sidydd, The PDF HTMLCynnwys