Llyfrau, Llyfrau a Sain

Mae'r llyfrau Percival ar gael ar ffurf electronig o'n Tudalen e-lyfrau.

Thinking and Destiny Softcover

$26.00

Thinking and Destiny Hardcover

$36.00

Thinking and Destiny Audiobook (USB Flash Drive, fformat MP3)

$22.00

Man and Woman and Child

$14.00

Democracy Is Self-Government

$14.00

Masonry and Its Symbols

$8.00

aelodaeth

Bydd holl aelodau The Word Foundation, waeth pa lefel o gefnogaeth a ddewiswch, yn derbyn ein cylchgrawn chwarterol, The Word, a gostyngiad o 40% ar y llyfrau Percival. Os ydych chi am ddod yn aelod a chymryd y gostyngiad ar eich archeb, neu os ydych chi eisoes yn aelod ac eisiau defnyddio'r gostyngiad, os gwelwch yn dda Cysylltwch â ni i osod eich archeb trwy siec, ffôn neu ffacs.

Aelodaeth Gysylltiol

$25.00

Aelodaeth Gyfrannol

$50.00

Noddi Aelodaeth

$100.00

Aelodaeth Uwch neu Fyfyrwyr

$15.00

Rhoddion

Am dros 70 mlynedd, mae The Word Foundation wedi ymrwymo i sicrhau bod gweithiau Harold W. Percival ar gael i bawb sy'n ceisio Gwirionedd. Bydd eich rhodd a werthfawrogir yn fawr yn helpu i ehangu ein cyrhaeddiad a hefyd yn cefnogi llawer o feysydd pwysig o'n gwaith, megis cadw'r llyfrau mewn print, cyhoeddi electronig, hysbysebu, a chyflenwi llyfrau am ddim i garcharorion, llyfrgelloedd, ac unigolion na allant eu fforddio.

$ 500

$ 100

$ 50

$ 25

 

Cefnogwch Ni mewn Ffyrdd Eraill

Os gwelwch yn dda cysylltu â ni am:

  • Gwneud rhodd cronfa flynyddol
  • Gwneud rhodd o stociau neu warantau
  • Trefnu ar gyfer rhoddion misol cylchol
  • Cofio The Word Foundation yn eich ewyllys