Fideos Word FoundationMeddwl a Chwyldro, Gan Harold W. Percivalwedi cael ei gyhoeddi gan lawer fel y llyfr mwyaf cyflawn a ysgrifennwyd erioed ar Man and the Universe. Mewn print am dros 70 o flynyddoedd, mae'n taflu goleuni gwych ar y cwestiynau dwfn sydd wedi bod yn ddyrys erioed ddynoliaeth. Mae ein tudalen fideo yn cynnwys cyflwyniad sain o'r tudalennau 3 cyntaf Cyflwyniad a chipolwg, gan ddefnyddio geiriau Percival ei hun, i'r ffordd anarferol Meddwl a Chwyldro ysgrifennwyd.Harold Percival disgrifiodd ei brofiad cryf, noetig o fod yn ymwybodol o Ymwybyddiaeth yn y rhagair i'w magnum opus, Meddwl a Chwyldro. Mae'r fideo hon yn naratif o'r tudalennau hynny. Dyma'r unig achos lle mae'r person cyntaf "I" yn cael ei ddefnyddio. Mae'n ymddangos yn unman arall yn Meddwl a Chwyldro. Dywedodd Percival ei fod yn well ganddo fod y llyfr yn sefyll ar ei deilyngdod ei hun ac nad oedd ei bersonoliaeth yn dylanwadu arno.Mae'r fideo isod yn cynnwys Cyflwyniad sain cyflawn - y bennod gyntaf gyfan - i Meddwl a Chwyldro by Harold W. Percival. Daw'r darlleniad hwn o'r 11eg argraffiad.