Fideos Word FoundationMeddwl a Chwyldro, Gan Harold W. Percival, wedi'i gyhoeddi gan lawer fel y llyfr mwyaf cyflawn a ysgrifennwyd erioed ar Man and the Universe. Mewn print ers dros 70 mlynedd, mae’n taflu goleuni gwych ar y cwestiynau dwfn sydd erioed wedi drysu dynoliaeth. Mae ein tudalen Fideo yn cynnwys cyflwyniad sain o 3 tudalen gyntaf y Cyflwyniad a chipolwg, gan ddefnyddio geiriau Percival ei hun, i'r ffordd anarferol Meddwl a Chwyldro ysgrifennwyd.Harold Percival disgrifiodd ei brofiad cryf, noetig o fod yn ymwybodol o Ymwybyddiaeth yn y rhagair i'w magnum opus, Meddwl a Chwyldro. Mae'r fideo hwn yn naratif o'r tudalennau hynny. Dyma'r unig achos lle mae'r person cyntaf “I” yn cael ei ddefnyddio. Nid yw'n ymddangos yn unman arall Meddwl a Chwyldro. Dywedodd Percival ei fod yn well ganddo fod y llyfr yn sefyll ar ei deilyngdod ei hun ac nad oedd ei bersonoliaeth yn dylanwadu arno.Mae'r fideo isod yn cynnwys sain gyflawn Cyflwyniad—y bennod gyntaf gyfan—i Meddwl a Chwyldro gan Harold W. Percival. Daw'r darlleniad hwn o'r 11eg argraffiad.Mae myfyriwr o Meddwl a Chwyldro, Joe, yn rhannu ei feddyliau am y llyfr a sut yr effeithiodd ar ei fywyd.